Kostel sv. Ignáce z Loyoly, Jičín

Kostel sv. Ignáce z Loyoly, Jičín
Kostel sv. Ignáce je původní městský farní kostel v gotickém slohu zasvěcený Sv. Jakubu, který byl v roce 1622 odevzdán jezuitům a pak zasvěcen Sv. Ignáci.

Byl postaven v první polovině 14. století Petrem z Varntenberka, tehdejším stavebníkem hradu Kosti. Během doby užívání kostela jezuity byla přistavěna severní a západní sakristie, sklenutá valenou klenbou s lunetami a vyzdobená ranně barokní štukaturou. Významnou výzdobu kostela tvoří obrazy Sv. Ignáce z Loyoly a Panny Marie Rušánské, který jezuité dostali v roce 1637 z Ruska. Po dvou požárech proběhly renesanční přestavby.

Kostel bývá otevřen půl hodiny před mší svatou, jinak lze otevřít na požádání arciděkanství.

Kontakt
náměstí Svobody
Jičín

E-mail: fiser.miloslav@centrum.cz

Tel: +420 733 755 942

Http://www.jicin.farnost.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy