Dřevěný kostelík, Blansko

Dřevěný kostelík, Blansko
Stavba pochází z Nižního Seliště na Podkarpatské Rusi. Původně určen jako exponát na Výstavu soudobé kultury v Brně v r. 1928. Převezen do Blanska v r. 1936. Pochází z r.1601, stavba dokončena v r. 1640. Byl zasvěcen pravoslavné světici sv. Paraskivě.

Jedná se o nejstarší kostelík „sedmihradsko-marmarošského typu – tzv. rusínská gotika“ na území ČR.

Dnes slouží církvi Československé hustiské a Českobratrské evangelické.

https://www.blansko.cz/turistika/pamatky