Galerie 140, Tábor

Galerie 140
Vedle Galerie U Radnice a Vodárenské věže se Galerie 140 stala nejnovějším přírůstkem do městských galerií. Od roku 2013 poprvé v prostorách probíhají výstavy celoročně, bylo jich uspořádáno devět, z toho sedm zorganizoval Odbor kultury a cestovního ruchu. Koncepčně Galerie 140 slouží jako prostor pro Velikonoční a Vánoční výstavy, doplněné o výstavy škol, partnerských měst a spolků. Dále pro odborné výstavy o aktuálním dění ve městě  nebo tématické výstavy zaměřené na regionální či celorepubliková výročí. V neposlední řadě slouží také jako umělecká galerie pro výstavy menšího rozsahu.

Galerie sídlí v jednom z nejmonumentálnějších městských domů v Táboře. Předpokládá se, že v nejstarším období Tábora v 15. století stávaly na místě dnešního domu hned tři budovy, ovšem pouze do roku 1532. Tehdy došlo k velkému požáru, po kterém byly domy spojeny. Ve dvacátých letech 19. století byl objekt výrazně přestavován a upravován. V roce 1845 byl levně prodán Jakubu Zeisovi, táborskému purkmistrovi. Na začátku 20. století byl dům upraven na činžovní a rodina Zeisova ho spravovala až do roku 1971, kdy zemřela paní Růžena Ctiborová, rozená Zeisová. Potom objekt přešel do majetku obce. V roce 1981 poslední obyvatelé pro nevhodný technický stav dům opustili a ten začal chátrat. Již v roce 1991 se začala promýšlet vhodná varianta přestavby a úpravy této památky.

Cenné vnitřní prostory – zejména mázhaus, dvůr, dispozice patra – volaly po provozu veřejně prospěšném, který by potenciálně mohl zvýšit společenskou a turistickou atraktivitu města. Objekt byl rozdělen na přibližně stejné poloviny, které byly od sebe rozděleny stavebně  i provozně. Křídlo domu při Koželužské ulici, které je historicky nejhodnotnější částí, zůstalo ve vlastnictví města. V současné době je v přízemí budovy umístěna Galerie 140 a první patro využívá ZUŠ Oskara Nedbala.

Kontakty
Galerie 140
Koželužská 140
Tábor

Tel.: +420 381 215 401
e-mail: galerie@mutabor.cz

http://www.galerietabor.cz/galerie-140/

Body zájmu

Tipy na trasy