Vodní dům, Hulice

Vodní dům
Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka.

Najdete v něm moderní expozici, která atraktivní formou seznámí vás i vaše děti s dvěma tvářemi vody. Představí vám vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života.

Expozice uvnitř Vodního domu vás provede postupně pěti přehlednými sekcemi - Vodní mikrosvět, Pod vodní hladinou, Na břehu řeky, Nekonečná cesta vody, Výlet do historie.

Expozice v atriu Vodního domu osloví hravou stránku vaší osobnosti. Umělé vodní toky, symbolizující řeku od pramene k ústí, můžete ovládat pomocí čerpadel,  pump, vodních mlýnků, hrází a rozvodníků.

Vstupné
http://www.vodni-dum.cz/cs/1380-vstupne

Otevírací doba
http://www.vodni-dum.cz/cs/902-oteviraci-doba

Kontakt
Návštěvnické středisko Vodní dům
Hulice 118
Hulice 257 63
pošta Trhový Štěpánov

vodnidum@csop.cz

http://www.vodni-dum.cz/