Zámek Miletín

Miletínský zámek
Dříve stával v Miletíně hrad , založen jako hrad lovčí uprostřed rozsáhlých lesů. Stál již r. 1124, neboť v něm vévoda český Vladislav hostil sv. Otta, biskupa Barberského na jeho cestě do Pomořan. Stál dle pověsti nedaleko od toho místa, na němž nynější zámek a to s průčelím k východu.

V r. 1565 je zmínka v zápise jako o tvrzi a r. 1628 v zápise Albrechta z Valdštejna je nazván zámkem.

Nynější zámek byl založen r. 1693 Jiřím Fridrichem hrabětem z Oppersdorfu. Ještě nedostavěný v r. 1699 z většího dílu shořel. Roku 1703 byla sepsána nová smlouva o jeho dostavění. V roce 1753 shořela na zámku střecha.

Josef Jan Sosnovec ( Miletín držel v letech 1766 - 1780) dal zámek opravit a u hlavního vchodu přestavět altán a na něm zhotovit 2 lvy se svým znakem. V roce 1846 při velkém požáru zámek také utrpěl - vyhořel až na klenutí v přízemí.

Majitel Miletína Hynek Václav Falge dal po požáru zámek dostavět a opravit.

Jeho Jasnost kníže Alexandr z Schonburg-Hartenšteina dal po roce 1882 zámek vkusně opravit. V r. 1897 se ujal řízení panství Jan Schonburg-Hartenštein.

 V r. 1914 převzala velkostatek Moravská agrerární banka a některé dvory ( Dvorec, Dolenec, Jeníkov, Falgov) odprodala.

Zbytek velkostatku se zámkem, zahradou, parkem, polnostmi a lesy koupil r. 1915 Jan Alfons Šimáček. V r. 1941 vše zdědila dcera Marie Stýblová roz. Šimáčková.

Po r. 1948 byl zámek využíván jako domov pro děti rodičů pracujících v zahraničí, později jako školící středisko celní správy.

Současně je objekt s pozemky vrácen potomkům posledních majitelů a je zde umístěna expozice Muzea českého amatérského divadla.

http://www.miletin.cz/turistik/muzeum.htm