Infocentrum a prodejna Pěnčín

Budova prodejny se nachází v jihovýchodní části areálu napravo od hlavní brány.  Původně tento objekt patřil do souboru hospodářských staveb sklářské a zemědělské usedlosti čp.4 rodiny Fischerů. Sloužil jako sklářská dílna - tzv. mačkárna.  Po druhé světové válce objekt sloužil jako zemědělská budova.
Koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let 20. století došlo k výstavbě areálu bývalého zemědělského družstva "Svornost" Železný Brod a budova byla začleněna do tohoto areálu. Došlo k její značně necitlivé přestavbě. Byla snesena sedlová střecha, v západní části byl vybudován přístavek, obvodové zdi byly zvýšeny o cca 0,5 metru a celý objekt byl zastřešen železobetonovou rovnou střechou.
V dnešní době je celý objekt zrekonstruován do architektonické podoby připomínající starou mačkárnu.
 
V PRODEJNĚ SE NACHÁZÍ:
informační centrum Pěnčínska
prodejna výrobků firmy Fipobex spol. s r.o.

Informační centrum nabízí:
propagační a informační materiály k jednotlivým okruhům
materiály k zajímavostem nejbližšího okolí
pohlednice
mapy, průvodce
knižní publikace mající souvislost s naším krajem či jeho sklářskou tradicí

Do sortimentu prodejny patří:
skleněné perle broušené a mačkané
náhrdelníky, náramky, růžence, brože, atd.
dečky, prstýnky, náušnice
foukané sklo
hutní figurky
skleněné květiny
broušené sklo