Havlovice - krytý dřevěný most přes Úpu

Je hlavním místním mostem. Byl vybudován v roce 1963, kdy nahradil původní
dřevěný, částečně zastřešený most z
roku 1921.
Na mapě z roku 1840 je vidět, že ještě v 19. století sahala skála pod zvonicí až k řece,
takže za mostem odbočovala cesta pouze vpravo. Ze Vsi se nechalo přejít ke staré škole
na druhém břehu řeky po lávce naproti dnešnímu obecnímu úřadu.
Zanikla patrně po některé z
velkých povodní.