Zřícenina Vízmburk

Zřícenina Vízmburk
Hrad na vysoko položené ostrožně nad údolím Úpy založil ve 2. polovině 13. století Tas z Vízmburku (erbu třmene). Areál měl dvojdílnou dispozici, nepravidelně oválné jádro obíhal parkán s věžovitou bránou v nároží a nad ní se v nároží hlavní hradby jádra tyčil válcový bergfrit. Palácová křídla včetně kaple zaujímala tři strany jádra, trakt kuchyně směrem k bergfritu byl doplněn v mladší fázi (původně byl pravděpodobně vysunut vně hradby). Hrad zřejmě budovala stavební huť působící v klášteře v Polici nad Metují a ve 30. letech 14. století jej získali páni z Dubé, kteří jej drželi až do zboření Slezany v roce 1447. Předhradí téměř zcela zaniklo a zdi hradu od prvního patra výše včetně bergfritu se po požáru zřítily dovnitř jádra hradu. Celý hradní okrsek byl v letech 1972–1984 podroben rozsáhlému archeologickému výzkumu. Odkryté konstrukce z méně kvalitního kamene se následně začaly rozpadat a záchrana zříceniny dodnes představuje odborný problém a nedořešený úkol.

Prohlídkové okruhy:
Jeden prohlídkový okruh předhradím a částečně nádvořím hradu.

https://www.hrad-vizmburk.cz/

Kontakt:
Sdružení pro Vízmburk,o.s.

Havlovice 38
54232 Úpice
IČ: 26586860
Sdružení je evidováno v živnostenském rejstříku.
Předseda sdružení

Mgr. Jan Košťál
Tel. 604134241
kostik@email.cz

Návštěvní doba:
Květen, červen, září:
sobota, neděle 10 - 18 hodin
Červenec, srpen:
denně        10 - 18 hodin

Vstupné:
do nádvoří hradu: děti do 6 let zdarma
děti od 6 let 30 Kč
dospělí        30 Kč