Zvonička nad Havlovicemi

Zvonice
Byla postavena na skále nad řekou v roce 1745 ve stylu lidového baroka.
Zvonice se stala dominantou středu obce.
Přestála i zásah bleskem při velké bouři 17. 6. 1885.
Tehdy byla poničena střecha a vyraženy dveře.
Poprvé se v
ní zvonilo 22. 12. 1745 pří úmrtí havlovického rychtáře Jana J. Řezníčka.
Původní zvon byl nahrazen v roce 1833 novým zvonem, který byl 2. 10. 1917 sejmut a posléze roztaven pro potřeby armády za I. sv. války.
Nový zvon byl zavěšen do zvonice 27. 5.1923. Slavnosti se zúčastnilo dva tisíce lidí. Bohužel i tento zvon stihl za II. sv. války, přesněji 13. 3. 1942,
stejný osud jako jeho předchůdce. V 90. letech minulého století byla zvonice opravena a bylo doní umístěno automatické zvonění. Současný zvon je z roku 1991. Skála pod zvonicí byla zajištěna ochrannou sítí v roce 2009.