Kaple Nejsvětější Trojice Jičín

Kaple Nejsvětější Trojice
obec Otružno
Jičín

Barokní, postavená r. 1620 nákladem Fr. Jos. Schlika, nepochybně podle návrhu J. Santiniho. Centrála na půdorysu trojúhelníka se segment. rivality a s dveřmi uprostřed všech tří stran, vrcholící trojdílnou kupolí s lucernou. Uvnitř ve všech třech rozích oltáře barok. kol. 1740 s moderními obrazy.

Http://www.jicin.org/