Budova Radnice Lázně Bohdaneč

Budova Radnice
Masarykovo nám. č.p. 1
Lázně Bohdaneč

Budova radnice vznikla v roce 1530 přestavbou tří domů na náměstí, renesanční podobu získala dostavěním podloubí a věžičky se zvonkem. V roce 1772 byla renesanční podoba potlačena barokními prvky - přibyl jeden oblouk podloubí a průčelí zakončené atikou. U sloupů podloubí byly kdysi umístěny nástroje pro mučení - trdlice, kláda a pranýř. Na radničním dvoře stávalo vězení, nazývané šupna. Od dob Josefa II. je po levé straně při vstupu do radnice zapuštěn vídeňský loket, který měl kupujícím na trhu zajistit správnou míru. V sále patra se soustřeďoval společenský život městečka, bylo tu divadelní jeviště, pořádaly se tu taneční zábavy. K poslední zásadní rekonstrukci došlo v letech 1969 až 1973, novou fasádu radnice dostala v roce 1999.

http://www.lazne.bohdanec.cz/