Bohdanečský rybník Lázně Bohdaneč

Bohdanečský rybník a rybník Matka
Lázně Bohdaneč

Tyto rybníky jsou národní přírodní rezervací a chráněnou lokalitou. Je zde dlouhodobě pozorován mimořádný výskyt vzácných druhů vodních rostlin. Břehy rybníku jsou oblíbeným hnízdištěm velkého množství vodního ptactva.