Zřícenina hradu Střmen - Teplické skály

Střmen - Teplické skály
tak se jmenoval středověký strážní hrad, k jehož pozůstatkům s vyhlídkou musíte absolvovat strmý výstup po schodech a žebřících. Hrad byl postaven na vysoké skále uprostřed hlubokého pomezního lesa. Podstatná část hradu byla upravena ze skalního masivu. Také hradní věž tvořil upravený a otesaný skalní útvar s množstvím zářezů pro zasazováni trámů/ na nichž ležely dřevěné pavlače a můstky.
Zakladateli hradu byli páni ze Skalice, kteří drželi také nedaleký hrad Adršpach a hrad Vízmburk. Své jméno získal Střmen podle jejich erbu, na němž byl vyobrazen třmen. Hrad byl založen pravděpodobně v polovině 13. století. Je uveden v Majestas Carolina Karla IV., jinak se ale v písemných pramenech uvádí výjimečně. Kolem roku 1362 držel hrad Střmen Tas z Rýzmburka. Po roce 1363 koupil Střmen Hynek z Dubé a z Náchoda. Páni z Dubé se jako majitelé hradu připomínají ještě k roku 1436. Jeho další osudy jsou ale neznámé. Obecně se soudí, že se dostal stejně jako Adršpach a Skály do rukou husitů a byl zničen ještě za husitských válek - nebo potom v roce 1447. V seznamu hradů, které byly tohoto roku Slezany vykoupeny a zbořeny, se ale neuvádí.
Písemné prameny dokazuji, že stavebního materiálu bylo použito při stavbě obydli vesnice Třmeny, doložené poprvé roku 1606. Ves začala později užívat názvu Stegreifen, nyní Kamenec - součást Teplic nad Metuji. Dnes připomínají hrad Střmen jen otesané skalní stěny se zářezy po trámech a zbytky schodů.

http://www.teplickeskaly.com/teplicke-skaly/turisticky-okruh/