Horní Zámek, Teplice nad Metují

Horní Zámek, Teplice nad Metují
Renesanční, z roku 1599. Nechal jej postavit Václav Bohdanecký z Hodkova. Budova má obdelníkový půdorys. Jedinou ozdobou zámku je polokruhový pískovcový portál vroubený pískovcovými sloupy. Nad hlavním vchodem je v kameni vytesán nápis: „Letha Panie 1599 Toto Staweni gest Przedne Spomocy Boži A Lydskau wssak nakladem Vrozeného a Stateczneho Rytirze Pana Waczlawa Bohdaneczkeho z Hodkova A na tepliczych z gruntu Wystaveno a Dokonano.“ (Léta Páně 1599. Toto stavení jest předně s pomocí Boží a lidskou, však nákladem urozeného a statečného rytíře pana Václava Bohdaneckého z Hodkova a na Teplicích z gruntu vystaveno a dokonáno.“) Dnes zde sídlí městský úřad.
 
http://www.teplicenadmetuji.cz/turista/pamatky-v-teplicich-n-m/