Velké chrámové náměstí - Teplické skály

Velké chrámové náměstí - Teplické skály
Velké chrámové náměstí - zde můžeme spatřit dvě odlišná rostlinná společenství. Prvnímu dominuje měsíčnice vy trvalá, druhé je společenstvím kapradin, které jsou vázány na úpatí skal. Tato vazba nepochybně souvisí se zvláštními sněhovými poměry, lokálním prouděním chladného vzduchu a zvýšenou kondenzaci vodních par. Vyskytuje se zde papratka horská (v Teplickém skalním městě na několika místech). Jde tu o výraznou ukázku společenstva, které přísluší do nadmořských výšek nejméně o dvě stě metrů vyšších.

http://www.teplickeskaly.com/teplicke-skaly/turisticky-okruh/