Dolní zámek, Teplice nad Metují

Dolní zámek, Teplice nad Metují
Ranně barokní z roku 1664. Byl postaven baronem Zikmundem Schmiedlem ze Schmieden. Na hlavní fasádě jsou k vidění znaky Schmiedlů a Vrtbů, zakladatele zámku a jeho manželky. K zámku od jihu přiléhá dnes oficiálně nepřístupná zámecká zahrada, známá pro menší sbírku rokokových plastik od následníků odkazu Matyáše Bernarda Brauna. Plastiky zdobí nejen zahradní zeď ale také samotnou zahradu, kde se nacházejí sochy Léto a Podzim, převezené sem zřejmě v polovině 18. století ze zámku v Kuksu (snad v souvislosti s návštěvou hraběte Šporka, majitele Kuksu, v Adršpašských skalách v roce 1723). Po roce 1749 dal Adam Straka z Nedbalic v místnostech zámku zřídit štukové stropy s figurální výzdobou. V přízemí byla postavena malá zámecká kaple. Počátkem roku 1775 přepadli zámek vzbouření poddaní a hledali zde „Zlatý patent“ Marie Terezie, který jak se domnívali, rušil v celých Čechách robotu. Zámek byl vypleněn a zámecký archív zničen. Od té doby zámek vystřídal několik majitelů, z nichž co úprav se týče, byl významným hlavně továrník Bedřich Faltys, který statek Dolní Teplice koupil v r. 1888. Protože zámek se stal jeho sídlem, dal k hlavní budově přistavět ještě křídlo do zahrady. Od roku 1953 v zámku sídlil domov důchodců a nyní je zde Domov se zvláštním režimem.

http://www.teplicenadmetuji.cz/turista/pamatky-v-teplicich-n-m/