Krytá dřevěná lávka Úpice

Krytá dřevěná lávka
ulice Na Veselce a Máchova