Zřícenina hradu Pajrek

Zřícenina hradu Pajrek
Pajrek (německy Baiereck) je zřícenina hradu na Šumavě v katastrálním území Stará Lhota přibližně 1¼ km jižně od města Nýrska. Stojí na severním výběžku hory Hraničář v nadmořské výšce 610 m n. m. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.[1] V blízkosti hradu procházela zemská stezka do Bavorska.

Historie
Hrad byl postaven v první polovině 14. století. V roce 1379 vlastnil hrad Něpr[2] a Ondřej z rodu Janovských z Janovic. V držení tohoto rodu byl hrad až do roku 1512. Za husitské revoluce sídlil na hradě Jan který byl přívržencem Žižkovým, ale roku 1432 uzavřel příměří s Oldřichem z Košumberka a později přešel ke katolíkům. V polovině 15. století držel hrad krajský hejtman a stoupenec Jiřího z Poděbrad Racek z Janovic. Ten v následujících letech několikrát vpadl do sousedních Bavor. Roku 1472 Bavoři dobyli a vypálili hrad Pajrek. Tehdy byl majitelem poloviny hradu Mikuláš z Běšin, majitel druhé poloviny není znám.

V roce 1504 byl držitelem Jindřich Pajrek z Janovic a hrad je opuštěný. Roku 1512 koupil pajrecké panství Jindřich Kostomlatský z Vřesovic, který nechal hrad opravit. V té době se Pajrek stal sídlem lapků jimž vlastník poskytoval útulek. Roku 1520 byl Jindřich Kostomlatský zajat a na Pražském hradě popraven. Král Ludvík Jagellonský daroval hrad v léno Albrechtu ze Štenberka, ale ten se majetku neujal, protože vdova po popraveném měla na hradě věno, takže hrad jí nakonec zůstal. Po její smrti zdědili hrad její synové Bohuslav a Podivín z Vidhostice a po nich jejich sestra Eva.

V roce 1547 předala hrad svým synům Petrovi a Adamovi z Dlouhé Vsi a tito ho prodali Janu Kocovi z Dobrše. Ten zas připojil získaný majetek k svému bystřickému panství. Kocové měli své sídlo na zámku v Bystřici nad Úhlavou a hrad Pajrek zůstal opuštěn a rychle chátral. V 18. století bylo kamene ze zříceniny používáno na stavby v okolí.

Roku 1887 na hradě v majetku Hohenzollernů správa bystřického statku provedla zabezpečovací práce. Do dnešního dne se z hradu zachovala pouze zřícenina paláce a věže.

Přispěvatelé Wikipedie, „Pajrek,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajrek&oldid=15552294 (získáno 5. 12. 2017).