Přečerpávací elektrárna

Přečerpávací elektrárna Černé jezero

Při cestě v okolí Hamrů nemůžete nenavštívit přečerpávajicí nádrž elektrárny Černé jezero. Dorazíte k ni po asfaltové komunikaci ze Zadních Hamrů na Špičácké sedlo. Za mostkem asi v polovině kopce je to jediná asfaltová odbočka doleva a z kopce dolů až k vodní nádrži. www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=ost/cerne.htm Od loňského roku je vybudovaná nová neasfaltovaná zpevněná cesta od nádrže do brčálnického údolí, kde najedete na krátký asi 150 metrový výšvih zpět na afaltovou komunikaci na Špičácké sedlo. Vyjedete těsně nad ústím tunelu na železnici. Na Brčálníku stojí za procházku - bohužel bez kola, Brčálnické mokřady.

http://www.posumave.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy