Muzeum Královského hvozdu, Nýrsko

Muzeum Královského Hvozdu v Nýrsku
Počátkem roku 1999 se skupinka lidí v Nýrsku rozhodla společně pracovat na zachycení historie. Neměli ani představu o tom, co se ještě zachránit dá, ale viděli jako důležité začít, protože se zdálo, jakoby tato oblast příliš nikoho nezajímala. Snad i proto, že to bývaly Sudety. 

Chvílemi se zdál úkol nezvládnutelný. Zvláště, když si uvědomili, že budou muset spoluobčany učit porozumět takové práci a někde získat peníze na nejnutnější provoz. A přece se to dařilo. Někdo přispěl penězi, někdo přinesl předmět, o jehož existenci i ti, kteří se o historii města zajímali již dříve, neměli ani tušení.

Sdružení, od začátku roku 2017 spolek, již pracuje více než šestnáct let a uskutečnilo téměř padesátku výstav. I členové mu stále přibývají. Je li to tím, že se jim práce muzea líbí, je to ta největší odměna. Sdružení se snaží o spolupráci i s okolními obcemi, zvláště Strážovem, Dešenicemi, Zelenou Lhotou, Hamry či Chudenínem. Spolupracuje s muzeem v Neukirchen b. Hl. Blutt, Západočeským muzeem v Plzni, okresním muzeem Dr. Karla Hostaše v Klatovech Pedagogickou fakultou v Plzni, výrazně se věnujeme historii židovského osídlení a ze všech sil se snaží získat pro své výstavy předměty a informace z historie města.

Otevírací doba
úterý - sobota: 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 hodin
neděle: 12:30 - 16:00 hodin

Vstupné
dospělí 30,- Kč,
důchodci a děti 15,- Kč
rodinné vstupné: 70,- Kč

Kontakt
Muzeum Královského Hvozdu v Nýrsku, z. s. 
Klatovská 639
340 22  Nýrsko

Tel.: +420 603 528 713
E-mail: muzeum.nyrsko@seznam.cz

http://www.muzeumnyrsko.cz/