Vodní nádrž Nýrsko

Vodní nádrž Nýrsko
Vodní nádrž Nýrsko je přehradní nádrž na řece Úhlavě, která se nachází jižně od Nýrska v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Byla vybudována během let 1965–1969 na 93,69 říčním kilometru.[1] Délka hráze v koruně činí 320 m.[1]

Vodní režim
Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) k profilu hráze činí 1,45 m³/s.[1] Stoletá voda (Q100) zde dosahuje 65,9 m³/s.[1]

Využití
Původním účelem nádrže byla akumulace vody pro nalepšování průtoku v řece Úhlavě pro plzeňskou úpravnu vody.[1] Během let 1980–1986 byla v Milencích vybudována úpravna vody, která dodává pitnou vodu pro Klatovsko a Domažlicko.[1] Od roku 1996 je též využívána pro výrobu elektrické energie.[1] Na obě spodní výpusti byly instalovány turbíny typu Bánki.[1]

Přispěvatelé Wikipedie, „Vodní nádrž Nýrsko,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_N%C3%BDrsko&oldid=15557163 (získáno 5. 12. 2017).

Autor: Hvezdar71 – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8897378
Autor: Juandev – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58395053