Sousoší Svaté Rodiny Trutnov

Trutnov - sousoší Svaté Rodiny
Pomník / Socha / Památník
Školní
Trutnov

Barokní sousoší Svržení sv. Jana Nepomuckého z roku 1728 patří k nemnoha dochovaným sochařským památkám Trutnova.
Vzniklo v dílně Jiřího Pacáka, současníka Matyáše Bernarda Brauna, působícího v nedalekém Kuksu. Sousoší se nachází v Horské ulici naproti poště, v místech někdejšího mostu přes Mlýnský náhon
Mezi budovou muzea a kostelem Narození Panny Marie se nachází další plastika, která je Pacákově dílně připisována. Je to sousoší Svaté Rodiny z roku 1730.
Bratři Pacákové působili kromě Šporkova Kuksu také v Žirči a na dalších místech tehdejšího žirečského jezuitského panství, např. v Žacléři.

https://www.trutnov.cz/turisticke-informace/sousosi-svrzeni-sv-jana-nepomuckeho