Galerie města Trutnova

Galerie města Trutnova
Městská galerie na Slovanském náměstí byla otevřena počátkem roku 1997 po rozsáhlé rekonstrukci památkově chráněného měšťanského domu z druhé poloviny 16. století. Stavba si uchovala svoji původní stavební dispozici renesančního objektu s pozdějšími stavebními zásahy, provedenými především po požáru roku 1799, jímž byl objekt silně poškozen. V polovině 19. století došlo k dalším významným úpravám domu. Přistavěna byla zděná pavlač na jižní straně, pro Trutnov netypická. V podkrovním sále galerie probíhají vernisáže a kulturní programy, stálá expozice je o poschodí níže. Chloubou galerie je obraz Josefa Čapka „V růžové světnici“ z roku 1937, plastiky Oty Gutfreunda a sbírka uměleckých děl, která zachycuje regionální i český vývoj výtvarného umění.

Galerie města Trutnova je pořadatelem každoroční exteriérové výstavy "Sochy v Trutnově", která seznamuje obyvatele i návštěvníky města s monumentálními díly moderních autorů.

Výstavní prostory městského úřadu Trutnov
V roce 2005 vznikla myšlenka zřídit nový výstavní prostor v budově Městskéo úřadu v Trutnově. Výstavní prostor se nachází v místnosti v prvním podlaží před vstupem do tzv. Velkého sálu. Konají se zde především fotografické výstavy.

Kontakt
Galerie města Trutnova
Slovanské náměstí 38 541 01 Trutnov

Tel.: +420 499 815 916
galerie@trutnov.cz

http://www.galerietu.cz/