Pražské Jezulátko, Praha Malá Strana

Kostel Panny Marie Vítězné a Pražské Jezulátko
Kostel je zčásti renesanční, zčásti raně barokní stavbou, kterou nechali postavit v letech 1611–1613 německy mluvící luteráni. Má podobu sálové baziliky římského typu. Dne 21. července 1613 byl kostel zasvěcen Nejsvětější Trojici. Jméno architekta není doloženo, je však pravděpodobné, že jím byl dvorní stavitel císaře Rudolfa II. Giovanni Maria Filippi, rodem Ital. Presbytář s oltářem byl původně na východní straně, kde je dnes průčelí chrámu. Do chrámu se vcházelo bočními vchody ze severní a západní strany.

Po bitvě na Bílé hoře roku 1620, která znamenala vítězství císařské a katolické strany v českých zemích, předal císař Ferdinand II. kostel řádu bosých karmelitánů.

Dne 8. září 1624 byl chrám zasvěcen Panně Marii Vítězné jako dík za vítězství na Bílé Hoře. Dalším patronem kostela se stal sv. Antonín Paduánský.

V letech 1636–1644 dostala budova dnešní podobu s průčelím a vchodem obráceným do hlavní ulice. Ke kostelu přiléhal na jižní straně rozsáhlý klášter bosých karmelitánů (v jehož budově nyní sídlí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Roku 1669 byla dostavěna věž.

Bosí karmelitáni vybavili kostel oltáři od nejlepších dostupných umělců 17. a 18. století. Vzhled interiéru byl v 18. století podřízen jednotnému promyšlenému konceptu, který pochází pravděpodobně od architekta Ferdinanda Schora. Od roku 1641 byla v kostele natrvalo umístěna soška Pražského Jezulátka.

Dekretem císaře Josefa II. byl klášter v roce 1784 zrušen. Karmelitáni museli odejít a ke kostelu bylo přeneseno sídlo farnosti od kostela Panny Marie pod řetězem. Správa kostela byla arcibiskupstvím svěřena maltézskému řádu.

Na přání pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka se do kostela po dvou stech letech vrátili bosí karmelitáni. Bylo to 2. července 1993. Od té doby toto poutní místo, milované lidmi mnoha národů, znovu ožívá. V péči o kostel a o milostnou sošku karmelitánům pomáhají sestry karmelitky Dítěte Ježíše. Poutní chrám nyní spadá pod farní správu kostela sv. Tomáše na Malé Straně.

V říjnu 2015 byl v kostele instalován nový oltář, ambon, kříž a křtitelnice, které vytvořil akademický sochař Otmar Oliva. Oltář byl posvěcen 18. října 2015 u příležitosti 500. výročí zakladatelky řádu bosých karmelitánů Terezie od Ježíše.

Úcta k Pražskému Jezulátku je duchovním prodloužením Vánoc. Klaníme se Kristovu vtělení, vyznáváme, že Bůh vzal na sebe lidství, ke kterému patří i dětství. „Sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk…“ (Flp 2, 7). Ježíš Kristus prožívá celý lidský život, od počátku do konce. V jeho početí, narození a dětství se setkáváme s pravým Bohem, stejně jako v jeho dospělosti, smrti a vzkříšení. Dospělý Ježíš, mistr a učitel, bude vyzývat své učedníky: „Nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského království.“ (Mt 18,3)

Muzeum Pražského Jezulátka
V muzeu Pražského Jezulátka najdete vybrané historické šaty Pražského Jezulátka i oděvy z celého světa. Prohlédnout si můžete také betlémy z různých zemí. Do muzea se vchází přes kostel, vpravo od hlavního oltáře.

Otevírací doba:
Kostel
po-so 8:30-19
ne 8:30-20

Muzeum
po-so 9:30-17
ne 13-18

Prodejna suvenýrů
po-so 9:30-17:30
ne 13-18

Vstup volný

Kontakty
mail@pragjesu.cz
Tel. +420 257 533 646

Klášter Pražského Jezulátka
Karmelitská 9,
118 00 Praha 1 – Malá Strana

https://www.pragjesu.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy