Národní pedagogické muzeum, Praha

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha
Muzeum patří mezi nejstarší muzea v České republice (vzniklo v r. 1892).

Je významným badatelským centrem s celostátním dosahem orientovaným na dějiny českého školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz J. A. Komenského; věnuje se rovněž dokumentaci těchto oborů. Je jediným českým pedagogickým muzeem, které se na centrální úrovni komplexně zabývá dějinami školství, učitelstva a vzdělanosti.

Rovněž prezentuje současné školství v historickém kontextu a pomáhá budovat prestiž českého školství a jeho pracovníků před veřejností doma i v zahraničí. Zároveň zdůrazňuje historickou roli studentů a pedagogů ve vzdělávání. Tomuto tématu se věnuje zejména stálá interaktivní expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě.

Stálá expozice - Odkaz J. A. Komenského
Návštěvník může sledovat ve volném chronologickém sledu nejvýznamnější události, problémy a jevy z českých dějin vzdělávání, pedagogiky a školství, které posunovaly vývoj výchovy a vzdělávání kupředu vzhledem k celkové dobové situaci v Evropě nebo které výrazně ovlivňovaly evropský vývoj výchovy a vzdělanosti. Na výstavě jsou prezentovány historické kořeny současného a budoucího vývoje v oblasti vzdělanosti. Autoři expozice postupně vytvářejí několik vrstev, které prohlubují jednotlivé prezentované dominanty hlubšími informačními exkurzy tak, aby bylo i zájemcům o hlubší poznání zřejmé, jakou roli hrála vzdělanost v té určité době. Expozice je rozšířena o prohlížecí interaktivní program se sbírkou vysvědčení.

Vstupné na stálou expozici
Dospělí 60 Kč
Studenti, senioři nad 60 let, školní skupiny, děti 30 Kč
Rodinné vstupné (max. 2 dospělí + 7 dětí) 100 Kč
Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P zdarma
http://www.npmk.cz/muzeum/vstupne

Otevírací doba:
úterý-neděle 10 – 12,30 a 13 – 17 hod.

Kontakt
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1

pedagog@npmk.cz
tel.: 257 533 455

http://www.npmk.cz/npmk

Body zájmu

Tipy na trasy