Národní památník na Vítkově, Praha

Národní památník na Vítkově, Praha
Památník byl jako Památník Národního osvobození vystavěn v letech 1929–1938 k poctě československých legionářů; znovu byl upravován a doplňován po skončení 2. světové války, protože bylo nutné připomenout druhý protifašistický odboj. Po roce 1948 začal sloužit státní ideologii a k propagaci režimu. Byli zde pohřbeni významní představitelé Komunistické strany Československa. V roce 1953 zde bylo zřízeno Mauzoleum Klementa Gottwalda. Památník postupně začal upadat do zapomnění. Po roce 1989 byli všichni pohřbení odsud odvezeni, ale dlouho se hledalo konkrétní využití.

V roce 2001 se Národní památník na Vítkově stal součástí vládního usnesení o rehabilitaci a rekonstrukci některých památek spjatých s československými dějinami 20. století. Dostal se do správy Národního muzea, které začalo připravovat jeho rekonstrukci a rehabilitaci.

Po více než dvouleté rekonstukci je památník od 29. 10. 2009 otevřen veřejnosti.

Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova umístěná před Památníkem se nacházela ve velmi špatném stavu a tak byla zrestaurována.

Stálé expozice
Křižovatky české a československé státnosti
Laboratoř moci

Základní vstupné
Plné: 120 Kč
Snížené: 80 Kč (pro seniory nad 60 let, držitele průkazů ZTP, ISIC, ITIC, děti 6–15 let, studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu)
Rodinné: 200 Kč (pro dospělé s dětmi - max. 2 dospělí a 3 děti)
Více: http://www.nm.cz/http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Narodni-pamatnik-na-Vitkove.html

Otevírací doba
http://www.nm.cz/http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Narodni-pamatnik-na-Vitkove.html

Kontakt
U Památníku 1900, 130 00 Praha 3

Email: oncd@nm.cz
Pokladna: 224 497 607
Recepce: 224 497 600

http://www.nm.cz/http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Narodni-pamatnik-na-Vitkove.html

Body zájmu

Tipy na trasy