Thunovský palác Praha Malá Strana

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - Thunovský palác

Palác je součástí komplexu budov tvořících sídlo Parlamentu ČR - Poslanecké sněmovny. Historie jedné z nejstarších parlamentních budov v Evropě se začala psát na samém konci 17. a na začátku 18. století. Kolem roku 1720 totiž vyrostl na pozemku s už tehdy bohatými dějinami hraběcí palác významného šlechtického rodu Thunů, palác, v němž se psaly dějiny.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - Thunovský palác, Sněmovní 4, Praha 1 - Malá Strana, 118 26
Web: http://www.psp.cz, indirizzo e-mail: posta@psp.cz
>tel.: +420 257 171 111, +420 257 174 117

Prohlídky s výkladem na objednávku:
exkurze začíná projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny v informačním centru, následuje prohlídka významných prostor s odborným výkladem, která zahrnuje návštěvu předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor. Pokud to umožní harmonogram zasedání, je možné rovněž nahlédnout do některé ze zasedacích místností sněmovních výborů. Prohlídka je zdarma a je doplněna odborným výkladem, který se zaměřuje na funkce a činnosti Poslanecké sněmovně, na historii českého parlamentarismu a architekturu a historii sněmovních budov.Celková doba trvání je přibližně 75 minut. Prohlídky se realizují vždy ve všední dny od 9:00 do 14:30 hod.
Exkurze je lépe objednávat alespoň s dvouměsíčním předstihem. Prohlídky je nutné předem rezervovat v informačním středisku na telefonním čísle 257 174 117.

http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/2223/poslanecka-snemovna-parlamentu-cr-thunovsky-palac?back=1

Body zájmu

Tipy na trasy