Kolovratský palác Praha Malá Strana

Kolovratský palác ve Valdštejnské ulici v Praze na Malé Straně je součástí sídla Senátu.

Kolovratský palác byl postaven na konci 18. století na místě menšího domu. Stavbu zadala manželka šlechtice Heřmana Jakuba Černína vynikajícímu architektovi Ignáci Palliardimu. Vzniklo tak honosné šlechtické sídlo, jež v době klasicismu mělo připomenout palácový typ vrcholného baroka. V 19. století byl palác, již v držení Kolovratů, přestavěn v novobarokním slohu do dnešní podoby. Interiér doznal od této doby mnohých změn, zajímavé jsou dva reprezentativní salonky – Růžový a Zelený – a původně pozdně barokní pilířové schodiště. S tímto palácem stavebně souvisí Malý Fürstenberský palác, postavený kolem roku 1770. K němu se připojuje půvabná rokoková terasovitá zahrada, vybavená altány, schodištěm a balustrádami a vystupující do trojdílné sala terreny. Kolovratskou zahradou je palác spojen také s palácem Pálffyů. Zahrada je součástí přístupného komplexu zahrad pod Pražským hradem.

V současnosti slouží prostory Kolovratského paláce především jako zázemí pro některé výbory, komise a kluby Senátu. V saloncích paláce se konají schůze Ústavně-právního výboru nebo Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, semináře, besedy i přijetí zahraničních delegací.

http://www.senat.cz/informace/z_historie/palace/kolowrat.php?ke_dni=1.2.201&O=10

Body zájmu

Tipy na trasy