Anežský klášter, Praha Staré město

Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů a první konvent klarisek v Záalpí, patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna Sv. Anežka Česká (kolem 1211–1282), spolu se svým bratrem králem Václavem I. Do nově budovaného kláštera záhy vstoupila a žila zde v čele řeholní komunity až do své smrti. Prohlídkový okruh v přízemí mapuje historii jednotlivých částí unikátně dochovaného půdorysu středověkého kláštera. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I.

Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu:
Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10:00-18:00

Vstupné
Základní 220 Kč
Snížené 120 Kč

PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
Pro skupiny včetně školních nabízíme komentované prohlídky výstavy
Rezervace / informace: ak.educ@ngprague.cz, tel. 221 879 216/225.

Otevírací doba zahrad
březen–květen & září–říjen: 10.00–18.00
červen–srpen: neděle–čtvrtek 10.00–22.00 & pátek–sobota 10.00–24.00
listopad–únor: 10.00–16.00

Adresa
Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Vstup z ulic Na Františku a Anežská

http://ngprague.cz/objekt-detail/klaster-sv-anezky-ceske/

Body zájmu

Tipy na trasy