Staroměstská radnice, Praha Staré město

Staroměstská radnice s orlojem, Praha
Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Nejstarší gotickou část komplexu tvoří nádherná věž s arkýřovou kaplí a unikátní orloj, na kterém se každou celou hodinu (9 – 23 hod.) objevuje 12 apoštolů. Východní novogotické křídlo radnice bylo zničeno během Pražského povstání 8. 5. 1945 a nebylo již nikdy obnoveno. Návštěvnický okruh tvoří historické sály, věž a podzemí.

Věž Staroměstské radnice
Téměř 70 metrů vysoká mohutná hranolová věž je nepřehlédnutelnou dominantou Staroměstské radnice. Její ochoz nabízí nejkrásnější výhled na historické jádro města.

Otevírací doba
leden – prosinec
Pondělí 11.00 – 22.00
Úterý - Neděle 09.00 – 22.00

Podzemí Staroměstské radnice
Radniční podzemí vás vezme na procházku nejstaršími dějinami Starého Města pražského. Úroveň románského a gotického města byla o několik metrů níže než je dnes.

Otevírací doba
leden – prosinec
Pondělí 11.00 – 19.00
Úterý - Neděle 09.00 – 19.00

Sály Staroměstské radnice
Staroměstskou radnici tvoří komplex několika gotických domů, postupně připojovaných do jednoho celku. Jeden z návštěvnických okruhů tvoří historické sály Obecní síň, Stará radní síň, předsálí zasedacího sálu, Brožíkův zasedací sál a Jiříkova síň.

Otevírací doba
leden – prosinec
Pondělí 11.00 – 19.00
Úterý - Neděle 09.00 – 19.00

Staroměstská radnice - kaple Panny Marie
Kaple se nachází v prvním patře Staroměstské radnice. Zajímavou ozdobou jsou vitrážová okna. Málokdo ví, že kaple umožňuje nahlédnout do útrob mechanismu pražského orloje.

Otevírací doba
leden – prosinec
Pondělí 11.00 – 19.00
Úterý - Neděle 09.00 – 19.00

Vstupné
základní 250 Kč
snížené 150 Kč
rodinné 500 Kč

Kontakty
Staroměstská radnice
Staroměstské náměstí 1/3
110 00 Praha 1

+420 775 400 052
+420 236 002 629
staromestskaradnice@prague.eu

http://www.prague.eu/staromestskaradnice

Body zájmu

Tipy na trasy