Staroměstská vodárenská věž Praha Staré město

Staroměstská vodárenská věž, Praha
Staroměstská vodárenská věž se nalézá v Praze 1 na Starém Městě pražském na Novotného lávce (dříve Staroměstská lávka) na pravém břehu řeky Vltavy v areálu dnešního Muzea Bedřicha Smetany. Věž i budova muzea byly původně součástí staroměstské vodárny postavené v roce 1883 s návrhem fasád od Antonína Wiehla se sgrafity podle návrhu Mikoláše Alše, Františka Ženíška a Jana Kouly.

Novorenesanční budova staroměstské vodárny podle návrhu Antonína Wiehla s přilehlou věží, ve které se nacházely pumpy pro přečerpávání vltavské vody do vodojemu ve věži, byla díky iniciativě Společnosti Bedřicha Smetany nákladně zrekonstruována a od 12. května 1936 slouží jakožto Muzeum Bedřicha Smetany. Dnes je součástí expozic Českého muzea hudby, které je součást Národního muzea v Praze.

Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_vod%C3%A1rensk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE

Body zájmu

Tipy na trasy