Pomník Karla IV., Praha Staré město

Pomník Karla IV. v Praze na Křižovnickém náměstí je novogotický pomník postavený Jacobem Danielem Burgschmietem podle návrhu Ernsta Julia Hähnela z roku 1844. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1]

Návrh na zhotovení pomníku pochází z 30. let 19. století. Vzniklo několik návrhů včetně jezdecké sochy doplněné alegorickými postavami fakult univerzity. Uvažovalo se o umístění na Koňském a Dobytčím trhu. V roce 1842 byla ustavena porota ze členů akademického senátu a profesorů a ta zadala práci drážďanskému sochaři Hähnelovi. Slavností odhalení bylo plánováno k 500. výročí založení Univerzity Karlovy v roce 1848, bylo ale odloženo kvůli revoluci a pomník byl odhalen až 31. ledna 1851.

Na vrcholu pomníku stojí Karel IV. se Zlatou bulou v ruce. Pod ním je nápis „Karlo Quatro. Literarum universitas/Festo saeculari quinto 1848“. Na podstavci pomníku jsou alegorické sochy všech čtyř tehdejších fakult Univerzity Karlovy – teologické, lékařské, právnické a filosofické. Dále jsou zde sochy významných osobností: Arnošt z Pardubic, Beneš z Vartemberka, Matyáš z Arrasu a Jan Očko z Vlašimi.

Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Karla_IV._%28Praha,_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto%29

Body zájmu

Tipy na trasy