Rozhledna Císařský kámen, Liberec

Rozhledna na Císařském kameni

Rozhledna je situována na výrazné zalesněné kótě Císařský kámen (637 m), v nejzápadnější části Černostudničního hřbetu, tvořeného dvojsidnou žulou. Při pohledu od východu se jeví jako nevýrazná vyvýšenina, z Liberecké kotliny však vystupuje v liniích strmého kuželového tvaru.

Severovýchodně v údolí Lužické Nisy probíhá dopravní koridor silniční komunikace I/14, železniční a tramvajové trati ve směru Liberec - Jablonec nad Nisou.

Jihozápadně vede rychlostní komunikace I/35 a železniční trať Liberec - Turnov, které v obci Jeřmanice překračují rozvodí Severního a Baltského moře. Zmíněné rozvodí směřuje jižním úbočím Císařského kamene do osady Milíře a dále k východu Černostudničním hřbetem.

Původní jméno Špičák či Uhlířský vrch bylo změněno po roce 1778, kdy místo dvakrát navštívil císař Josef II. pro dohledu nad opevňovacími pracemi během války o dědictví bavorské. Do vrcholového žulového bloku je vytesána pamětní tabule.

Přístup na vrchol je od východu zeleně značenou turistickou cestou vedoucí místní nezpevněnou komunikací na poz. parc. č. 1130 (ostatní plochy) z osady Milíře v katastrálním území Rádlo, obec Rádlo a lesním průsekem, nebo od západu strmou stezkou z údolí Veseckého rybníka. Osada Milíře je dopravně přístupná po místních komunikacích z obcí Rádlo, Jeřmanice a Proseč nad Nisou.

V roce 1999 byl jménem Císařský kámen nazván mikroregion, dobrovolný svazek obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Rádlo a Šimonovice.

Tento svazek objednal v letních měsících roku 2003 u zhotovitele -firmy Toinsta, sdružení projektantů Jablonec nad Nisou-dokumentaci - studii stavby rozhledny na Císařském kameni.

Stavbu provedla firma Taxus, s.r.o. v roce 2009. Finačními prostředky přispěl Liberecký kraj, Magistrát města Liberce. Hlavním investorem byl Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou.   Rozhledna byla oficiálně otevřena v září 2009 u příležitosti 230. výročí návštěvy Josefa II.

Rozhledna slouží k zatraktivnění lokality Mikroregionu, k turistickému oživení klidnější lokality, k odlehčení přetížených lokalit cestovního ruchu a v neposlední řadě k nevšednímu kruhovému rozhledu z nezvyklé nižší nadmořské výšky na jižní svahy Jizerských hor, západní část Krkonoš, města Jablonec nad Nisou a Liberec, Ještědský hřbet. Objekt je důstojným doplněním sítě "tradičních" rozhleden v oblasti mezi Kopaninou, Černou Studnicí, Slovankou, Prosečí, Královkou a televizním vysílačem s horským hotelem na Ještědu, symbolem Libereckého kraje.

Vstup volný.

http://www.radlo.cz/volny-cas/turisticke-informace/rozhledna-cisarsky-kamen/