Rezervace Mazurovy chalupy - Hradec Králové

Přírodní rezervace Mazurovy chalupy

Přírodní rezervace Mazurovy chalupy byla vyhlášena v dubnu roku 2002. Jde o unikátní komplex bezkolencových, slatinných a mezofilních luk, který se nachází u samoty U Mazury, přibližně 1,5 km SSV od vsi Hoděšovice. Luční enkláva se nachází v nadmořské výšce cca 260 m a její rozloha je 11,6 ha. Je obklopena komplexem dubohabřin, bezkolencových doubrav, ale i nepůvodních jehličnatých porostů. Státní správu v ochraně přírody včetně péče o chráněné území zde zajišťuje Krajský úřad Pardubického kraje.

Historie – Kronika „Paměti obce Hoděšovic“ založená v roce 1896 uvádí: „Uprostřed lesa velkostatku markraběte Pallaviciniho, 20 minut na sever od vesnice, nacházely se pozemky obecní i selské, k nimž vedla těžko sjízdná cesta zvláště zjara a na podzim. Tam také nacházela se chalupa ve výměře 11 ha 40 arů, patřící Josefu Mazurovi. Z Mazurovy chalupy zřídil velkostatek Pallaviciniho po vykoupení v r. 1894 hájovnu Bažantnici a svoji hájovnu rozbořil. Koupené pozemky velkostatek zčásti zalesnil, některé upravil na louky“. V kronice obce Hoděšovic z roku 1894 se uvádí, že za Pallaviciniho byly pozemky obhospodařovány jako louky, na hranicích parcel byly vysázeny jalovce, některé zde rostou dodnes. V září roku 1931 byl státním pozemkovým úřadem velkostatek markraběte Pallaviciniho na katastru Hoděšovic zabrán a rozdělen. Část obdrželo Město Hradec Králové včetně Mazurových chalup.  Začátkem 90. Let území přešlo do majetku města Hradce Králové.

http://www.mestske-lesy.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy