Přírodní památka Černá stráň Hradec Králové

Přírodní památka Černá stráň

Maloplošné chráněné území Černá stráň bylo vyhlášeno v roce 1988. Jeho výměra je 11,5 ha a nachází se v nadmořské výšce 260 – 280 m. Předmětem ochrany je přírodě blízký lesní ekosystém daného stanoviště se starými, usychajícími a padlými stromy s přirozenou obnovou, dřevinnou skladbou a strukturou.

Historie – Pojmenování Černá stráň vzniklo patrně proto, že se na stráni kdysi nacházela enkláva hustého tmavého jehličnatého lesa, obklopeného lesem světlým.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/chranena-uzemi.html

 

Body zájmu

Tipy na trasy