Dům č.p.34, Prachatice

Dům č.p.34
Křišťanova ulice
Prachatice

Měšťanský dům č.p. 34 se nachází na nároží Kostelního náměstí a Křišťanovy ulice, naproti kostelu sv. Jakuba Většího. Jeho vlastníkem je fyzická osoba.

Dvoupatrový dům bez dvorku měl původně renesanční obvodovou atiku zakrývající střechu spádovanou do středového úžlabí s výtokovým otvorem uprostřed atiky na straně do dnešního Kostelního náměstí, což je patrné z malovaného střeleckého terče z doby před rokem 1834. Toto původní řešení zastřešení, v době renesance v Prachaticích typické, bylo, shodně s většinou prachatických domů, po zhoubném požáru města 13. dubna 1832, který poničil 137 městských domů, nahrazeno klasickou, zde vzhledem k nárožní poloze valbovou, střechou. V reakci na požár města totiž prachatická městská rada nařídila zbořit mnoho renesančních štítů do náměstí (ulice) s následnou výstavbou požárních štítů mezi navazujícími domy s nově řešenými sedlovými střechami s hřebenem podél náměstí (ulice).

Barokně upravené průčelí na Kostelní náměstí je tříosé, v úrovni přízemí jsou ve střední ose dveře v jednoduchém klasicistním kamenném ostění. V úrovni prvního patra mezi prvním a druhým oknem od nároží je vymalován barokní obraz korunovace Panny Marie (Madony) s adorujícími andílky po stranách v obdélníkovém štukovém rámu s listovým motivem. Pod obrazem a také u jeho horního okraje je na fasádě vyveden letopočet 1649 vážící se ke zhotovení obrazu. Průčelí do Křišťanovy ulice je v patrech rovněž členěno tříose, v přízemí dvouose s dveřmi s půlkruhově klenutým nadpražím a vedlejším oknem. Nároží a hrana domu při napojení na sousední č.p. 35 je zdobeno malovanou bosáží imitující mramorování. Obě průčelí jsou na rozhranní prvního a druhého patra členěna výraznou profilovanou mezipatrovou římsou, která, stejně jako podokapní římsa, imituje mramorování. Okna klasicistní, špaletová s vnějšími křídly v úrovni fasády, členěná šestitabulkově, okenní otvory rámovány malovanými šambránami, opět imitujícími mramorování. Sklepy domu jsou provedeny ve dvou výškových úrovních.

Současný barokní výraz fasády byl obnoven při rekonstrukci v roce 1994.

http://prachatice.eu/