Heydlův dům (č.p.29), Prachatice

Heydlův dům (č.p.29)
Kostelní náměstí
Prachatice

Renesanční měšťanský nárožní dům č.p. 29 se nachází na Kostelním náměstí v sousedství kostela sv. Jakuba Většího. Je ve spoluvlastnictví fyzických osob.

Jedná se o jednopatrový dům bez dvorku s gotickým jádrem přestavěný renesančně po roce 1540 a dále upravovaný v klasicismu. Na domě se dochovalo původní renesanční řešení střešní části s atikou ukončenou cimbuřím a bohatá renesanční sgrafitová výzdoba fasády, která zahrnuje jak psaníčková, tak rovněž figurální a ornamentální sgrafita. Cimbuří je zdobeno portréty různých osob, na zbývající ploše atiky pod ním je pás portrétů prokládaných rostlinnými motivy. Pod atikou je pás sgrafitových figurálních kompozic s nahými postavami, zleva doprava: v prvním poli souboj dvou mužů, jednoho s mečem a štítem proti druhému s kyjem, zezadu přibíhá třetí muž; ve druhém poli muž s kyjem vyhání ženu; ve třetím poli muž ubíjí ženu ležící na zemi; ve čtvrtém poli muž s kyjem a další muž s vidlicí dorážejí na jezdce na koni; v nárožním pátém poli boj několika mužů. Pás figurálního sgrafita je shora i zdola ohraničen výraznou plasticky profilovanou římsou a pokračuje i za rohem na stěně protilehlé kostelu sv. Jakuba dvěma výjevy, např. kočárem taženým koněm. Zbývající plochu hlavní průčelní fasády zdobí převážně psaníčkové sgrafito doplněné vedle okna u nároží obrazem muže s chlapcem, nad nímž je tabulka se jménem „HEYDL“. Průčelní fasáda obsahuje vjezdová vrata s kamenným portálem zaklenutým do půlkruhu, nad jehož vrcholem je ve sgrafitu vyveden květ růže. Informaci o době ukončení renesanční úpravy dává letopočet 1557 na fasádě. Okna jsou klasicistní, špaletová s vnějšími křídly v úrovni fasády, členěná šestitabulkově a osmitabulkově. Hlavní průčelí je horní úrovní vykloněno od svislé osy směrem do ulice, statiku domu zajišťuje nízký opěrný pilíř (skarp) uprostřed fasády a novodobě dále betonová injektáž základů a ocelová ztužidla.

Dům je nazýván Heydlův po původním vlastníkovi, prachatické rodině Heydlů, jejíž příjmení je vyvedeno ve sgrafitové výzdobě fasády na rohu domu. Následně podle archivních materiálů patřil v letech 1858 - 1885 Karlu Stifterovi, 1905 - 1929 Jakobu Winkelbauerovi, r. 1938 Johannu Wimberskému. Dle tradice v něm byla provozována slavná literátská škola.

Dochovaným renesančním stylem zastřešení s atikou s cimbuřím a bohatou sgrafitovou výzdobou fasády, obsahující figurální, ornamentální i psaníčkové sgrafito, patří dům č.p. 29 k historicky nejhodnotnějším objektům městské památkové rezervace.

http://prachatice.eu/