Františkánský klášter, Kadaň

Městské muzeum v Kadani - Františkánský klášter, Kadaň
Stálé expozice
1. okruh: Pohledy do minulosti Kadaně
Několik zastavení v kada ňské minulosti odpoví na otázku, jak fungovalo středověké město i jak se promě ňovala jeho tvář. Kromě jiných zajímavostí spatříte ku příkladu listinu s první zmínkou o Kadani či nejstarší kada ňskou pečeť. Nechybí ani popravčí meč. Dále pak nahlédnete do útrob měšťanského domu a poznáte rozmanitost cechovních symbolů. Díky umění baroka se seznámíte se svatou Rodinou i jinými jejími nebeskými kolegy. V dalším oddíle se přesvědčíte, co skrývá lékárna sester alžbětinek, a jak je snadné otočit Měsícem kolem Země. Nevěříte? Nuže, přijďte!

2. okruh: Život v klášteře
Pojčte se projít nejdůležitějšími prostorami klášterní budovy a vnímat tradici františkánského řeholního života. Pokocháte se krásou gotické architektury, renesančních nástěnných maleb i barokního nábytku, dozvíte se, co je v kostele loč i ločka, kdo bylo Čtrnáct svatých Pomocníků, i jaké šaty nosil svatý František. A to stále není všechno!
Expozice zahrnuje také návštěvu klášterního kostela a je otevřena od roku 2004.

3. okruh: Mineralogické zajímavosti, zkameněliny a archeologie
Kadaňsko může být právem hrdé na své nerostné bohatství! Dokládá to přehled mineralogických zajímavostí i ukázky zkamenělých rostlin a živočichů z regionu. Výstava mapuje také těžbu a zpracování vybraných surovin od doby kamenné po vrcholný středověk (s ukázkou sklářské huti).

Návštěvní doba a vstupné
http://www.kultura-kadan.cz/muzeum/sekce/52/navstevni-doba-a-vstupne

Kontakt
ulice Jana Švermy 474
Kadaň

muzeum@kultura-kadan.cz
+420 474 341 295

http://www.kultura-kadan.cz/muzeum/uvodni-strana-muzeum

Autor fotografie: Lukáš Kalista – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37569945