Sluneční hodiny, Prachatice

Sluneční hodiny
Malé náměstí
Prachatice

Největší slunečních hodiny ve střední Evropě se nacházejí v Prachaticích v předpolí Dolní brány.

Hodiny vznikly v souvislosti s moderní zástavbou ve Zvolenské a Vodňanské ulici prováděné v 60. a 70. Letech. Prvotní návrhy pocházejí z roku 1969, realizace hodin proběhla počátkem 70. let (vlastní instalace proběhla po smrti autora). Město hodiny převzalo do svého vlastnictví 6.12.1971.

Autorem těchto unikátních hodin je sochař Zdeněk Šimek (1927-1970). Náležel k výtvarné skupině „ Trasa“ vzniklé v roce 1954 a patří k významným osobnostem výtvarného umění 60. let (v současné době je zastoupen dvěma plastikami na dlouhodobé přehlídce moderního umění v Národní galerii v Praze).

Autor, jehož oblíbenou oblastí amatérského zájmu byla astronomie, se inspiroval kamennými observatořemi starověké Indie. V Indii se nachází celá řada architektonicko-astronomických pomůcek obdobného charakteru. O tom s jakou vážností se Zdeněk Šimek zabýval tímto tématem svědčí 14 různých návrhů řešení plastiky přímo pro Prachatice, které se zachovaly v jeho pozůstalosti. Návrhy konzultoval s astronomem a pro konečné řešení byla nezbytná spolupráce též s matematikem, neboť bylo nutno určit polohy a rozměrové veličiny všech součástí hodin.

Hodiny jsou unikátní nejen svojí velikostí, ale též řešením jako architektonické plastiky z kamenných bloků ze zbuzanského vápence a svým horizontálním umístěním. V roce 2001 proběhla oprava hodin.

http://prachatice.eu/