Mariánský sloup, Hořice

Mariánské sousoší, Hořice
Jednou z nejzajímavějších dominant náměstí je bezesporu pískovcový Mariánský sloup stojící uprostřed parkoviště. Své místo tu měl již ode dávna, avšak jeho znovu odhalení proběhlo až roku 2005.
 
Něco více z historie:
Mariánský, nebo také morový, sloup dominoval hořickému náměstí již od roku 1823, a to až do padesátých let dvacátého století, kdy byl za účelem rekonstrukce rozebrán. Pár let byl uložen v kostele a poté na dlouhá desetiletí uložen v zahradě areálu sochařsko-kamenické školy. Autorem díla je sochař Josef Rychtera. Pískovcové sousoší se stává z trojbokého podstavce zdobeného reliéfy, třemi apoštoly — sv. Janem, Petrem a Pavlem. V rozích vlastního sloupu jsou k vidění výjevy ze života Panny Marie, její svatozář je obrácena k jihu. Sloup byl obnoven a slavnostně odhalen v roce 2005.

http://www.horice.org/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4516&id=6369&n=marianske%2Dsousosi