Městské muzeum Hořice

Městské muzeum Hořice
V levé horní části náměstí je jednou z nejzajímavějších staveb budova Městského muzea. Ve výstavní síni E. Štorcha se konají výstavy a vernisáže nejen českých, ale i světových umělců.
 
Něco více z historie:
Tato novorenesanční budova byla postavena roku 1877. Jako většina památek, je i ona postavena z pískovce, autorem Městského domu, panem Františkem Karažejem. Dříve tato budova sloužila jako sídlo samosprávného okresu a pošty. Za protektorátu se stala budovou muzejní, kterou je dodnes. U vchodu je umístěna památní deska věnována Václavu Tomáškovi. Uvnitř muzea nejdeme výstavní síň nesoucí jméno Eduarda Štorcha, vypravěče pravěkých příběhů a rodáka z nedaleké Ostroměře, který odkázal autorská práva na svých 78 literárních prací městu Hořice. Muzeum má bohaté sbírky archeologické, národopisné, historické a obsáhlou studijní knihovnu. V r. 1987 ústav oslavil sto let od svého založení.

Otevírací doba a vstupné:
https://muzeum.horice.org/oteviraci%2Ddoba%2Dvstupne/ds-51/p1=1004

Kontakt:
Náměstí Jiřího z Poděbrad 160
508 01 Hořice

733 532 936
info@muzeum.horice.org

http://muzeum.horice.org/