Kostel sv. Gotharda, Hořice

Kostel sv. Gotharda, Hořice
Barokní kostelík sv. Gotharda byl postaven ve druhé polovině 17. století na místě původní dřevěné kaple s věžičkou, která byla založena pražskými premonstráty a zasvěcena sv. Gothardu, patronu proti bouřkám, krupobití  a ohni. O její historii se dochovalo jen málo zpráv, snad jen, že době husitské bitvy v dubnu 1423 si jej stratégové Žižkova vojska vybrali za pozorovatelnu. Současná podoba však pochází z přestavby, která se uskutečnila v letech 1738 až 1741. Vzhledem k tomu, že v té době byl požárem zničen i kostel městský, musela být stavba gothardského kostelíku se zřetelem na potřeby věřících urychleně dohotovena. Práce však nebyly nespíš provedeny příliš kvalitně, protože v letech následujících docházelo k dalším úpravám.

Skromný interiér kostelíku je asi 15 m dlouhý, 9 m široký  a 6,5 m vysoký, dominuje mu barokní oltář sv. Gotharda, sochy 12 pískovcových apoštolů a 4 českých světců, které jsou z dílen profesora sochařsko-kamenické školy Jana Vávry. Varhany na kůru se již léta nepoužívají, kostelík je dnes využíván především k církvením pohřebním obřadům a během poutí, které jsou pohyblivého data (vycházejí vždy 5. neděli po Velikonocích), k bohoslužbám. Památný zvon ulitý královéhradeckým zvonařem Václavem Konvářem byl během 1. světové války přemístěn do děkanského kostela ve městě na místo ostatních, které byly roztaveny k válečným účelům. V souvislosti s kostelíkem svatogothardským je třeba se zmínit také o tamní zázračné studánce. Její pramen vyvěral poblíž bývalého oblíbeného hostince U Šanderů. Pramenité vodě byly odjakživa přisuzovány léčivé až zázračné účinky, první písemné zmínky o prameni však pocházejí až z r. 1700. O sedmdesát let později chtěl vodu vysoké jakosti využít místní sládek a svést ji až do panského pivovaru. Gothardský pramen však získal největší věhlas během hladomoru v letech 1771 a 1772, během nichž se zdejší voda dovážela v lahvích na Moravu, do Rakous i Uher. Podle dochovaných písemností totiž léčila všelijaké neduhy, přidáním do pokrmů pak nebývale sytila. O kostelku svatogothardském píše ve své povídce Polednice i hořická spisovatelka Věnceslava Lužická. Okénko nad vchodem v jejím příběhu patřilo světničce, kde žila hrdinka Frantina po životních zklamáních se špitálníkem Venclíčkem svůj osamělý život.

Text: P. Bičiště, MIC Hořice

http://www.horice.org/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4516&id=1354&n=kostel%2Dsv%2Dgotharda