Smetanovy sady, Hořice

Smetanovy sady
Hořice

Na západním úpatí vrchu Gothardu leží jeden z nejkrásnějších městských parků regionu — Smetanovy sady. O založení této oázy klidu se rozhodující měrou zasloužil místní významný hudební spolek Dalibor na své valné hromadě v roce 1889. Hlavním záměrem pro tento účel zvoleného zvláštního výboru Dalibora bylo postavit pomník a tak vzdát hold hudebnímu skladateli Bedřichu Smetanovi, jehož rodiče z Hořicka pocházeli a v chrámu Narození Panny Marie měli v roce 1820 svatbu. Součástí myšlenky bylo i následné zakoupení pozemků pro vybudování parku, kde by se dostalo pomníku důstojného umístění. Vypsaná finanční sbírka na stavbu se však nesetkala s očekávaným ohlasem a tak většinu nákladů uhradil hudební spolek Dalibor z vlastních prostředků. Veřejnosti byl park slavnostně předán 31. května 1901. Projekt sadů vznikl podle návrhu Julia Krysa, pražského zahradního architekta, zalesnění provedl konopišťský zahradník Alois Arnold. Iniciátorem vzniku dalších soch  byl učitel a kustod hořického musea  Jan Kyselo, na jejich správné osazení dbal arch. Václav Weinzettl, dlouholetý ředitel  sochařsko-kamenické školy. Na dalším rozšiřování a zvelebování parku  se nemalou měrou podílel i hořický Okrašlovací spolek. Ke stému výročí založení sadů došlo v roce 2002 k postupné obnově a úpravě zeleně. Kromě běžných parkových dřevin zde rostou i šácholan hvězdokvětý, zimostráz vždyzelený či například liliovník tulipánokvětý. Smetanovy sady s rozlohou přes 3 ha patří mezi umělecky i krajinářsky  nejhodnotnější parky východních Čech.

http://www.horice.org/vismo/dokumenty2.asp?id_org=4516&id=1347&n=smetanovy%2Dsady&p1=3457