Třípanský kámen, Broumov

Třípanský kámen
Broumov

Rozcestí u kamene, vyznačujícího hranici tří bývalých panství.