Městská galerie Vlastimila Rady, Železný Brod

Městská galerie Vlastimila Rady, Železný Brod
V prostorách železnobrodské radnice se nachází v přízemí Městská galerie Vlastimila Rady. V galerii je k vidění originální opona od Vlastimila Rady a Václava Rabase z roku 1923 a část z jeho pozůstalosti a díla. V galerii se celoročně pořádají výstavy, nejčastější tematikou je sklářská tvorba, k nejnavštěvovanějším výstavám patří prosincová výstava Skleněné betlémy.

Vlastimil Rada
(1895 České Budějovice – 1962 Praha)
Malíř, ilustrátor, spisovatel, který v letech1912–1919 vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění. Od roku 1913 byl členem obrozeného výtvarného odboru Umělecké besedy. Od roku 1946 až do smrti byl profesorem Akademie výtvarných umění v Praze. Již v monumentálních raných kresbách (1917) se plně projevil jeho zájem o krajinu, která byla hlavní náplní jeho díla. V letech 1920–1925 žil trvale v Železném Brodě a po přestěhování do Prahy se sem ještě dlouho vracel pro motivy svých nejlepších obrazů, které se kolem roku 1927 začínají barevně vyjasňovat a nabývají na monumentalitě.

Kontakt
Městská galerie Vlastimila Rady
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

telefon: 483 333 925 (kancelář IKS Železný Brod)
e-mail: galerie@zelbrod.cz

https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/pamatky-zajimavosti/mestska-galerie-vlastimila-rady/

Body zájmu

Tipy na trasy