Roztocký mlýn, Roztoky u Semil

Roztocký mlýn
Roztocký mlýn má 300letou tradici mlynářů Fiedlerů. Mlýn byl panský a mlynáři platili vrchnosti 5 zlatých a 15 věrtelů obilí. Trvale se mlela žitná mouka a pek žitný chléb. Mlýn v roce 1941 zastavili a po válce provoz nepovolili. Mlýn stál dlouhých 50 let. Došlo ke zničení a poškození nejen celé části mlýna, ale i mlýnského zařízení.

Syn posledního mlynáře se s rodinou rozhodl, že mlýn zachrání. Plných 8 let namáhavé fyzické práce s vynaložením nemalých finančních prostředků se podařilo mlýn zachovat s původním technickým zařízením.

Dnes Roztocký mlýn patří k nejzajímavější technické památce nejen v oblasti Podkrkonoší, ale i v celém libereckém kraji.

Mlýn jsme zpřístupnili veřejnosti, a tak bude i nadále připomínat mlynářské řemeslo návštěvníkům současné i budoucí generace.

Prohlídka mlýna
květen, červen, září
sobota, neděle 9:00, 11:00, 13:00, 15:00

červenec, srpen
úterý - neděle 9:00, 11:00, 13:00, 15:00

Prohlídka trvá 60 minut

Kontakt:
Bohumil Novotný
Roztoky u Semil 42
513 01 Roztoky u Semil

Tel.: 737 843 920
info@roztockymlyn.cz

http://www.roztockymlyn.cz/