Sklaní útvary Měsíční rokle, Semily

Sklaní útvary Měsíční rokle
Semily

Romantické skalní údolí sevřené mezi dvěma pískovcovými krami. Údolí je lemované řadou pěkných skal a skalních převisů, kde bylo doloženo již pravěké osídlení.
Nachází se zde pískomilná flora a fauna. Hnízdí zde některé druhy velkých ptáků, např. výr velký.