Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník

Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník

Vlastivědné muzeum Jesenicka je příspěvkovou organizací, zřízenou a financovanou Olomouckým krajem, vykonávající jak vlastní muzejní činnost v regionálním měřítku, tak správu významné stavební památky Jesenicka - Vodní tvrze v Jeseníku, kde jsou umístěny stálé muzejní expozice. Mimo to má muzeum stálou expozici o Vincenzi  Priessnitzovi v pronajatém prostoru v Lázních Jeseník (dříve Gräfenberk).

Stálé expozice:

  • expozice Spirála času Země
  • expozice čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století
  • expozice fauny a flory Jesenicka
  • expozice Vincenz Priessnitz
  • expozice historie a archeologie Jesenicka

Otevírací doba:

https://www.muzeumjesenik.cz/cz/o-nas/navstivte-nas.html

Kontakt:

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.

Zámecké náměstí 1

790 01 Jeseník

Vodní tvrz Jeseník

Rezervace prohlídek na e-mailové adrese info@muzeumjesenik.cz

nebo na tel. čísle +420 725 073 539

Průvodcovská služba

Prohlídka stálých expozic Historie a archeologie, Fauna a flora Jesenicka a krátkodobých výstav s průvodcem je poskytována po domluvě skupinám nad 10 osob. V expozicích Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století a Spirála času Země je průvodce přítomen vždy.

Dětem do 10 let vstup zakázán, dětem do 13 let vstup do expozice důrazně nedoporučujeme

https://www.muzeumjesenik.cz/