Tabulové skály

Tabulové skály

Izolované skalní útvary na severní straně Pradědu.