Vodní nádrž Dlouhé stráně, Kouty n.D.

Vodní nádrž Dlouhé stráně
Kouty nad Desnou

Horní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.